1.ORGANIZATORUL CONCURSULUI:

Organizatorul Concursului : “Ness 500 Likes” este SC NESS ROMANIA SRL , cu sediul in Iasi, str.Palas, nr 5B, cladirea UBC 2.

2. REGULAMENTUL CONCURSULUI:

 • Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook https://www.facebook.com/ness.timisoara/ si pe site-ul: https://ness.ro/, detinute de SC NESS ROMANIA SRL.
 • Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.
 • Orice modificari ale prezentului Regulament pot fi efectuate unilateral de catre SC NESS ROMANIA SRL si vor fi comunicate pe contul de Facebook Ness Digital Engineering Timisoara, al SC NESS ROMANIA SRL.

3. CONCURSUL:

 • Concursul se va desfasura in perioada 13-20 decembrie, pe pagina de Facebook Ness Digital Engineering Timisoara: https://www.facebook.com/ness.timisoara/
 • Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii
 1. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE :

Pot participa la acest concurs toate persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • au implinit varsta de 18 ani pana la data de 14 decembrie 2018
 • sunt cetateni romani
 • locuiesc pe teritoriul Romaniei si au domiciliul in Timisoara
 • raspund printr-un comentariu la postarea de concurs “A must-read book to recommend to a software engineer”

Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament.

Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

5. DESFASURAREA CONCURSULUI

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/ness.timisoara/

Concursul se desfasoara in perioada 12 decembrie 2018, ora 12:00 – 20 decembrie 2018, ora 12:00, pe durata a 7 zile.

Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada mai sus mentionata, astfel:

 • Utilizatorii Facebook trebuie sa lase un comentariu la postarea de concurs
 • Un utilizator va lasa un singur comentariu. Daca va lasa mai multe, primul comentariu lasat va fi considerat cel valid.
 • Comentariul trebuie sa raspunda la postarea de concurs “A must-read book to recommend to a software engineer”

6. PROTECTIA DATELOR PERSONALE.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

Politica de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE(denumit in continuare “Regulamentul general de protectie a datelor”), care creează reguli consecvente privind protejarea datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană, precum si pe legislatia nationala aplicabila.

Organizatorul Concursului actioneaza in calitate de operator de date cu caracter personal (“Operator”) pentru datele cu care participantii intra in concursul companiei si poti castiga un ebook reader kindle glare, 8th generation”, si anume: numele contului personal de Facebook si, si linkul contului,

Prin inscrierea la Concurs, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament  Oficial.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Operator se face pe baza interesului legitim pentru prelucrarea datelor personale in scopul organizarii concursului , iar acesta este considerat imlinit prin inscrierea la concurs.

Organizatorul colaboreaza cu alte societati imputernicite de catre Organizator in procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, insa numai in scopurile si limitele prevazute in prezentul Regulament Oficial. Detalii privind aceste societati colaboratoare (inclusiv situatiile in care datele Participantilor vor fi transmise catre acestea).

Prin inscrierea la Concurs participantii castigatori  sunt de acord sa le fie facute publice de catre Organizator numele si premiile castigate.

Atat pe Durata Concursului cat si ulterior, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului general de protectie a datelor. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la prezentul Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Organizatorul nu va dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre terti cu exceptia datelor privind numele si premiile castigate, pentru care Participantul si-a exprimat deja acordul prin inscrierea la prezentul Concurs.

Furnizarea datelor solicitate pe pagina de Facebook este obligatorie pentru participarea la Concurs.

Tipurile de date colectate si prelucrate:

Colectăm informații despre dvs. atunci când va inscrieti sa participati la concursul organizat de noi: nume, prenume, număr de telefon, adresa de email, profil de Facebook, detaliile de identificarea din Cartea de Identitate in cazul in care sunteti declarat castigator

Datele Participantilor la Concurs nu fac obiectul unui transfer catre tari terte aflate in afara Uniunii Europene.

Datele Participantilor vor fi stocate de catre Organizator dupa cum urmeaza:

– Pentru organizarea Concursului, pe toata durata desfasurarii acesteia;

– Pentru comunicari comerciale, pe o perioada de 24 de luni de la colectarea datelor cu caracter personal.

-Pentru castigator datele vor fi pastrate pe o perioada de 10 ani conform normelor fiscale in vigoare

Participantii au, conform Regulamentului general de protectie a datelor, urmatoarele drepturi:

 • Drept de acces – insemnand dreptul de a putea solicita confirmarea faptului ca Datele sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitarea dumneavoastra, veti primi si o copie a Datelor;
 • Drept la rectificare – insemnand dreptul de a obtine rectificarea Datelor inexacte, precum si completarea Datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de catre dumneavoastra de informatii suplimentare;
 • Dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”) – insemnand ca in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul in care va retrageti consimtamantul sau in cazul in care se constata ca Datele au fost prelucrate ilegal), aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea Datelor care va privesc;
 • Dreptul de a retrage consimtamantul – insemnand dreptul de a retrage, in orice moment, consimtamantul pentru prelucrarea Datelor;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand dreptul de a primi Datele pe care le-ati furnizat într-un format structurat, care poate fi citit automat si dreptul de a solicita ca Datele sa fie transmite altui operator ales de dumneavoastra;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de a obține din partea Societatii restricționarea prelucrării Datelor in anumite situatii reglementate expres de lege (in special in cazul in care contestati exactitatea Datelor sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, dar dumneavoastra va opuneti stergerii Datelor). In aceste situatii, cu exceptia stocarii, Datele nu vor mai fi prelucrate.
 • Dreptul de a depune plangere – insemnand dreptul dumneavoastra de a depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a Datelor. Plangerea se depune la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personall.

Participantii isi pot exercita drepturile mai sus mentionate prin intermediul urmatoarelor modalitati:

(i) La adresa de e-mail: office.tm@ness.com

(ii) La adresa postala de la sediul Organizatorului, respectiv: Bdul Antenei, nr. 9, UBC2, etajul 5, Timisoara, cod postal: 300280.

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal, va putea fi contactat pentru orice lamuriri, informatii, precum si solicitari in legatura cu exercitarea drepturilor mentionate mai sus la oricare din datele de contact enumerate mai sus.

In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa de mail, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal inainte de atribuirea premiilor are drept consecinta invalidarea calitatii de participant eligibil la concurs, conform celor mentionate in prezentul Regulament Oficial

adresa dpo

7. PREMIILE CONCURSULUI si DESEMNAREA CASTIGATORULUI:

 • Premiu: ebook reader Kindle Glare, 8th generation
 • Castigatorul va fi ales prin tragere la sorti, utilizand platforma www.random.org, unde primul comentariu va avea numarul 1 de intrare in concurs, al doilea comentariu va avea numarul 2 de intrare in concurs.

8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI :

 • Castigatorilor concursului de pe Facebook  li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in termen de 24 de ore de la extragere, astfel: vor fi contactati prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le au completate in profilul lor de pe Facebook si li se va afisa numele pe pagina Ness Digital Engineering Timisoara
 • In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin acelasi mecanism
 • Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatoarelor din motive care nu tin de el.
 • Castigatorii vor intra personal in posesia premiului, incepand cu data de:
 • Castigatorul va prezenta buletinul sau cartea de identitate la receptionarea premiului
 • Sa predea reprezentantului SC NESS ROMANIA SRL procesul-verbal de predare-primire a premiului, semnat

9. DREPTURI DE AUTOR:

Fiecare participant este responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe pagina de facebook a concursului/SC NESS ROMANIA SRL.

10. INCETAREA CONCURSULUI:

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 20 decembrie 2018, ora 12:00 si poate inceta inainte de termen numai in caz de forta majora.

11.TAXE SI IMPOZITE AFERENTE:

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.

12. LITIGII:

In cazul unor litigii aparute intre SC NESS ROMANIA SRL si participantii la concurs, vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente de la sediul SC NESS ROMANIA SRL.